Diagrammen nedan visar medelförseningen i minuter (blå heldragna linjen) samt minsta och högsta förseningen per dag för Roslagsbanans linjer. Underlaget baseras på södergående tåg vid station Universitetet.
Kårstalinjen
Punktlighet för linje 27S
Punktlighet för linje 27
Österskärslinjen
Punktlighet för linje 28S
Punktlighet för linje 28
Näsbyparkslinjen
Punktlighet för linje 29
Data inhämtas från SLs realtidsinformation via Trafiklabs APIer.