Diagrammen nedan grupperar antalet tåg med en viss försening för vald tidsperiod. Underlaget bygger på södergående tåg vid station Universitetet. Antalet inställda tåg är inte med i underlaget ännu.
Kårstalinjen
Punktlighet för linje 27S
Punktlighet för linje 27
Om diagrammet för snabbtåg på linje 27S inte visas beror det troligen på att det är lördag eller söndag då inga snabbtåg går.